Se prelungeste Starea de Alerta cu inca 30 de zile. Reguli dupa care vom trai in urmatoarele zile

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat miercuri, Hotararea numarul 8, ce prevede ca starea de alerta se va prelungi cu inca 30 de zile, in Romania.

Prin aceasta hotarare, se propune prelungirea starii de alerta, pe o perioada de inca 30 de zile, pe teritoriul Romaniei, pastrarea masurilor de preventie adoptate la nivel national si includerea focarelor de COVID-19 in calcularea incidentei privind raspandirea noului tip de coronavirus.

Prelungirea starii de alerta cu o perioada de 30 de zile se face incepand din data de 12 ianuarie.
“Se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12.02.2021”, prevede articolul 1 al hotararii.

De asemenea, prin hotarare se propune pastrarea masurilor de preventie adoptate la nivel national si includerea focarelor de COVID-19 in calcularea incidentei privind raspandirea noului tip de coronavirus.

Anexa la HCNSU nr. 8 din 2021

1. Se mentine coordonarea operationala a serviciilor de ambulanta si a serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta de catre inspectoratele judetene/Bucuresti-Ilfov pentru situatii de urgenta, precum si a politiei locale de catre Directia generala de politie a Municipiului Bucuresti/inspectoratele judetene de politie.

2. Se mentine obligativitatea asigurarii continuitatii activitatii centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile si obligativitatea stabilirii programului de lucru al angajatilor cu avizul directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

3. Se mentine obligatia furnizorilor de servicii sociale de tip rezidential de a-si organiza programul in functie de contextul epidemiologic existent la nivel local si cu respectarea normelor in vigoare privind legislatia in domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizata si desfasurata cu respectarea normelor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritatile competente.

4. Se mentine obligatia desfasurarii in regim permanent a activitatii tuturor centrelor operative pentru situatii de urgenta cu activitate temporara, precum si a Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei si a centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.

5. Se considera necesara mentinerea obligativitatii purtarii mastii de protectie in spatiile publice, la locul de munca, in spatiile comerciale, precum si in mijloacele de transport in comun, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.

VEZI DOCUMENTUL AICI

6. Se propune mentinerea posibilitatii izolarii si carantinarii in conditiile art. 7, 8 si 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Se propune mentinerea testarii saptamanale, prin grija directiilor de sanatate publica, a personalului de ingrijire si asistenta, a personalului de specialitate si auxiliar care isi desfasoara activitatea in centrele rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile.

8. Se considera necesara mentinerea interdictiilor privind organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri in spatii deschise, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise, cu exceptia celor organizate si desfasurate potrivit punctelor 09-25.

9. Se propune mentinerea interdictiei desfasurarii de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private.

10. Activitatile de pregatire fizica in cadrul structurilor si bazelor sportive, constand in cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei pot fi desfasurate numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii.

11. Competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul Romaniei fara spectatori, numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii.

12. In conditiile pct. 10, se permite desfasurarea de catre sportivii profesionisti, legitimati si/sau de performanta a activitatilor de pregatire fizica in bazine acoperite sau aflate in aer liber, iar activitatile de pregatire fizica in spatii inchise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distantare intre participanti, astfel incat sa se asigure minimum 7 mp/persoana.

13. Activitatile institutiilor muzeale, a bibliotecilor, librariilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizuala, a institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor populare, de arta si de meserii, precum si evenimentele culturale in aer liber se desfasoara numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii.

14. In conditiile pct. 13 organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este permisa, cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori.

15. In conditiile pct. 13 organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drivein sunt permise la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, numai daca ocupantii unui autovehicul sunt membrii aceleiasi familii sau reprezinta grupuri de pana la 3 persoane, iar organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanta de minimum 2 metri unul fata de celalalt, precum si cu purtarea mastii de protectie. Activitatile sunt interzise la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.

16. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor si rugaciunilor colective, se desfasoara in interiorul si/sau in afara lacasurilor de cult cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.

17. In conditiile pct. 16, pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV2, organizarea de procesiuni si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara respectiva activitate, fiind interzisa participarea persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se desfasoara aceste activitati.

18. Se propune mentinerea interdictiei activitatilor recreative si sportive desfasurate in aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc impreuna, stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului, apelor si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.

19. Este permisa desfasurarea activitatilor de prevenire si combatere a pestei porcine africane prin vanatori colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.

20. Se propune mentinerea interdictiei organizarii de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) in spatii inchise cum ar fi, fara a se limita la acestea, saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente.

21. Se propune mentinerea interdictiei organizarii de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) in spatii deschise cum ar fi, fara a se limita la acestea, saloane, camine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente.

22. Se propune mentinerea organizarii de cursuri de instruire si workshop-uri pentru adulti, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu participarea unui numar de maximum 25 de persoane in interior si de maximum 50 de persoane in exterior si cu respectarea normelor de sanatate publica stabilite prin ordinul ministrului sanatatii.

23. Se propune mentinerea organizarii si desfasurarii activitatilor specifice institutiilor cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii si sigurantei publice, in aer liber, doar sub supravegherea unui medic epidemiolog.

24. Se propune mentinerea organizarii si desfasurarii activitatilor specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate in Romania, astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minimum 4 mp pentru fiecare persoana participanta si respectarea regulilor de protectie sanitara.Citeste si articolul : Stare de alerta: Reguli noi pe care trebuie sa le respectam

25. Se propune mentinerea organizarii de mitinguri si demonstratii cu un numar de participanti de maximum 100 de persoane si cu respectarea urmatoarelor masuri:

a) purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toti participantii;

b) dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate persoanele care sosesc in spatiul in care se desfasoara mitingul sau demonstratia;

c) mentinerea distantei fizice de minimum 1 metru intre participanti si asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp/persoana acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mainilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada desfasurarii mitingului sau a demonstratiei;

e) aplicarea regulilor de igiena colectiva si individuala pentru prevenirea contaminarii si limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2.

26. Se propune mentinerea interdictiei de circulatie in interiorul localitatilor pentru persoanele aflate in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri.

27. Se propune mentinerea interdictiei de circulatie in toate localitatile, pentru toate persoanele, in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 2300-05 00, cu urmatoarele exceptii motivate de:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;

b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente;

c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie.

28. La verificarea motivului deplasarii in interes profesional, prevazut la pct. 27 lit. a), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere.

29. La verificarea motivului deplasarii in interes personal, prevazut la pct. 27 lit. b)-d), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.

30. Declaratia pe propria raspundere, prevazuta la pct. 28 si 29, trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.

31. Se propune mentinerea interdictiei intrarii pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, cu urmatoarele exceptii:

a) membri de familie ai cetatenilor romani;

b) membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;

c) persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit legislatiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetatori in domeniul medical, cadre medicale pentru ingrijire geriatrica, transportatorii si alte categorii de personal implicat in transportul de bunuri care asigura astfel de transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si al organizatiilor internationale, precum si membrii familiilor acestora care ii insotesc in misiuni permanente pe teritoriul Romaniei, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;

g) pasageri care calatoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internationala prezentate intr-unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte sau de catre un apatrid, precum si persoane returnate in baza acordurilor de readmisie;

i) strainii si apatrizii care calatoresc in scop de studii;

j) strainii si apatrizii, lucratori inalt calificati, daca angajarea acestora este necesara din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amanata sau desfasurata in strainatate;

k) strainii si apatrizii, lucratori transfrontalieri, lucratori sezonieri, personal navigant maritim si fluvial;

l) membrii delegatiilor sportive internationale care participa la competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;

m) membrii echipelor de filmare a productiilor cinematografice sau audiovizuale, personalul tehnic si artistic care participa la evenimentele culturale care se deruleaza pe teritoriul Romaniei, in baza unor relatii contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

32. In absenta unor reglementari contrare la nivel national, masura stabilita la pct. 31 nu se mai aplica cetatenilor straini si apatrizilor originari din sau rezidenti in state terte dinspre care, la nivel european, este stabilita ridicarea restrictiilor temporare asupra calatoriilor neesentiale catre Uniunea Europeana.

33. Se poate institui carantina zonala in conditiile art. 7 si 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

34. Se propune mentinerea competentei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta de a adopta masuri de suspendare a zborurilor efectuate de operatorii economici din aviatie spre si dinspre tarile cu risc epidemiologic ridicat, care au fost stabilite prin hotarare a Comitetul National pentru Situatii de Urgenta la propunerea Institutul National de Sanatate Publica.

35. Sunt exceptate de la prevederile pct. 34 urmatoarele categorii de zboruri:

a) efectuate cu aeronave de stat;

b) de transport marfa si/sau corespondenta;

c) umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta;

d) pentru cautare-salvare sau de interventie in situatii de urgenta, la solicitarea unei autoritati publice din Romania;

e) avand drept scop transportul echipelor de interventie tehnica, la solicitarea operatorilor economici stabiliti in Romania;

f) aterizari tehnice necomerciale;

g) de pozitionare a aeronavelor, fara incarcatura comerciala tip ferry;

h) tehnice in scopul efectuarii unor lucrari la aeronave;

i) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetateni straini, din Romania catre alte state, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane si al autoritatii competente din statul de destinatie;

j) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state catre Romania pentru repatrierea cetatenilor romani, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, in baza acordului Ministerului Afacerilor Interne si al Ministerului Afacerilor Externe;

k) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor din sectorul transporturilor prevazuti in anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) in temeiul Orientarilor privind masurile de gestionare a frontierelor in vederea protejarii sanatatii si a asigurarii disponibilitatii marfurilor si serviciilor esentiale – C(2020) 1897, din 23.03.2020, din Romania catre alte state si din alte state catre Romania, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane si al autoritatii competente din statul de destinatie.

36. Se propune mentinerea interdictiei efectuarii transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum si suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementarilor in vigoare, in scopul participarii la procesiunile si/sau pelerinajele religioase catre locurile unde se desfasoara aceste activitati.