Înştiinţarea pentru discuţia finală, un nou formular emis de ANAF în urma verificării fiscale a unor persoane fizice. Ce prevede – proiect de ordin

“Înştiinţarea pentru discuţia finală” e formularul prin care Fiscul va transmite persoanei fizice verificate data, locul şi ora la care se poate întâlni fizic sau online cu echipa de inspectori fiscali ca să i se spună concluziile rezultate în urma verificării situaţiei fiscale personale făcute în baza

Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117/2018. Modelul formularului “Înştiinţarea pentru discuţia finală” este reglementat printr-un proiect de act normativ, lansat recent în dezbatere publică. Economica.net vă spune ce prevede documentul.

ANAF a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ care vizează modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale.

Care sunt cele mai importante noutăţi aduse de proiectul de act normativ antemenţionat:

– introducerea formularului „Înştiinţare pentru discuţia finală” ca act procedural care trebuie emis de Fisc pentru finalizarea verificării situaţiei fiscale personale făcute în baza OP ANAF nr. 2117/2018.

Precizăm că Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2117/2018 nu prevede modelul şi conţinutul unui formular privind înştiinţarea la discuţia finală a persoanei verificate. Aceasta, cu toată că în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, există precizarea expresă de comunicare în scris a datei discuţiei finale cu persoana verificată, dar şi obligaţia Fiscului de a-i acorda persoanei verificate dreptul să-şi exprime punctul de vedere cu privire la concluziile la care au ajuns inspectorii fiscali care au verificat-o.

Modelul, conţinutul, instrucţiunile de completare şi utilizare a formularului „Înştiinţare pentru discuţia finală” , precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului sunt detaliate în anexele 1 – 3 ale proiectului de act normativ lansat în dezbatere publică de ANAF. La finalul articolului, Economica.net vă spune ce prevede formularul de „Înştiinţare pentru discuţia finală”.

– introducerea prevederilor referitoare la posibilitatea persoanei fizice de a contesta decizia de suspendare a verificării situaţiei fiscale personale. În acest sens a fost modificată anexa 7.a a OP ANAF nr. 2117/2018.

Concret, la anexa nr. 7.a. a OP ANAF nr. 2117/2018, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf care va avea următorul cuprins: „În conformitate cu prevederile art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.”

– eliminarea instrucţiunilor despre înscrierea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale (în acest sens, a fost modificată anexa nr. 3.b a Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117/2018) şi includerea instrucţiunii de întocmire a formularului pentru consemnarea datei de începere, indiferent dacă persoana fizică se prezintă sau nu la locul verificării situaţiei fiscale personale (în acest sens, a fost modificată anexa nr. 5.b. a Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117/2018).

Punctul, la anexa nr. 3.b. a Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117/2018, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: „Concluziile întâlnirii vor fi prezentate clar şi concis, fără detalieri inutile. În cuprinsul minutei întocmite în scopul stabilirii situaţiei fiscale reale se fac menţiuni privind documentele justificative prezentate de către persoana fizică în cauză, clarificări, precum şi notele explicative ale persoanei fizice în cauză. De asemenea, în minută, la punctul 4, se fac menţiuni cu privire la comunicarea constatărilor parţiale referitoare la elementele patrimoniale verificate până la data încheierii minutei”, se arată în proiectul de ordin al ANAF.
De asemenea, la anexa nr. 5.b. a OP ANAF nr. 2117/2018, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: „Procesul-verbal se întocmeşte şi în cazul în care contribuabilul/plătitorul nu ţine sau nu prezintă inspectorilor fiscali Registrul unic de control, precum şi pentru consemnarea datei de începere a inspecţiei fiscale/verificării situaţiei fiscale personale, conform prevederilor art. 140 alin. (61 ) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi se înregistrează la registratura contribuabilului/plătitorului, după caz, precum şi la registratura organului fiscal”, prevede proiectul de ordin al ANAF, consultat de Economica.net.

Înştiinţarea pentru discuţia finală reprezintă formularul prin care Fiscul transmite persoanei fizice verificate în baza OP ANAF 2111/2018 data, locul şi ora la care contribuabilul se poate întâlni cu echipa de inspectori fiscali ca să i se spună concluziile rezultate în urma verificării situaţiei fiscale personale.

Formularul antemenţionat prevede exercitarea dreptului persoanei fizice verificate de a fi ascultat, precum şi precizări privind îndeplinirea procedurii de audire în conformitate cu prevederile art. 9 şi 145 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Înştiinţarea pentru discuţia finală cuprinde informaţii despre:

– data şi ora la care este programată discuţia finală cu inspectorii fiscali;
– locul unde se va desfăşura discuţia finală, precum şi modalităţile prin care se poate realiza întâlnirea;
– numele şi prenumele unuia dintre membrii echipei de inspectori fiscali şi datele de contact;

Documentul „Înştiinţare pentru discuţia finală” mai conţine şi următoarele informaţii:

– denumirea organului fiscal emitent: se completează cu denumirea exactă a organului fiscal şi a structurii care emite formularul. scrie economica.ro